Team

Linda Ravingerova

In the end being natural and being actually genuine is what wins. (F. Bulsara)

Linda is een enthousiaste proactieve tester. Zij vindt het belangrijk om het grote geheel niet uit het oog te verliezen en weet dat een goed resultaat veel hard werk, communicatie, samenwerking en geduld vereist. Daarom investeert zij hier graag tijd en energie in. In elke relatie is vertrouwen het sleutelwoord wat uiteindelijk tot een resultaat leidt waar alle betrokkenen trots op kunnen zijn.
Communicatie, professionaliteit en wederzijds respect vindt Linda een drietal ingrediënten die niet mogen ontbreken bij het uitoefenen van haar vak. Dit zijn naar haar mening de sleutelwoorden voor een succesvolle samenwerking met het oog op het behalen van een gezamenlijk gestelde doel.

  • Test coördinatie en -management