Team

Fré Zwart

Met geduld en beleid lukt alles altijd!

Continue verbetering in kwaliteit is mijn missie. Naast de bekende PRINCE2 en MSP projecten die ik al ruim 20 jaar heb volbracht heb ik mij de laatste 5 tot 6 jaar gestort op de Agile SAFe methodiek. Hierin staat als missie continuous improvement. Oftwel continue op zoek gaan naar verbeteringen. Daar kan ik me in vinden. Mijn jarenlange ervaring als Project- en Program Manager in diverse projecten zowel nationaal als internationaal nu gecombineerd met de Agile SAFe methodiek geeft mij genoeg uitdagingen voor de komende jaren. Mijn ervaringen liggen in de Rijksoverheid, Gemeenten, Provincies, Waterschappen, Energie, Telecom, Verzekeringen, Bank en zakelijk dienstverlening.