Haags Medisch Centrum

Als gevolg van de fusie van een drietal ziekenhuizen, zijn een aantal omvangrijke vernieuwings- en optimalisatieprogramma’s gestart. Metis levert hiervoor een belangrijke inhoudelijke bijdrage op het gebied van architectuur en IT infrastructurele adviesdiensten.

14 juni 2017
Frans Waller