Dienst Justitiële Instellingen SSC-I

Vanuit het Rijks breede programma “consolidatie data centers” (PCDC), heeft Metis inhoudelijke ondersteuning geboden bij het migreren en insourcen van het datacenter van de Raad voor de Kinderbescherming op het nieuwe platform van DJI-SSC-I. In dit project hebben consultants van Metis de architectuur van de nieuwe omgeving verzorgt en is de kwaliteit van de migratie geborgd.

14 juni 2017
Frans Waller