Dienst ICT Uitvoering

Bij het structureel vernieuwen en in bedrijf houden van hoogbeveiligde omgevingen ten behoeve van een aantal rijksdiensten vervult Metis een cruciale bijdrage. De consultants van Metis verstaan hun vak, hebben diepgaande kennis van de aangesloten klanten en hun werkprocessen en kunnen mede hierdoor de gevraagde specifieke omgevingen en systemen optimaal ontwerpen, realiseren en beheren.

14 juni 2017
Frans Waller